Մայրենի

Թումանյանական բառային ֆլեշմոբ

<<Ոսկու կարասը>>

Մի օրավար հող-մեկ օրում վարելու հող
զարհուրած-սարսափած
ռանչպար-հողագործ
ղրկած-ուղարկած
դուրս է գալիս-պարզվում է
մի ծուլ եզ-մի գութանով վար անող եզներ
պարգև-նվեր, ընծա
հափշտակել-խլել, գողանալ

<<Կիկոսի մահը>>

ղրկել-ուղարկել
քթոց-բարակճյուղերից հյուսված զամբույղ

<<Չարի վերջը>>

փչակ-ծառի բնի մեջ առաջած խոռոչ
տիրանալ-ուժով տեր դառնալ
չարամիտ-չար մտքեր ունեցող
սպառնալ-վախեցնել, ահ տալ
գեթ-գոնե
էս միջոցին-այդ ժամանակ
զարհուրիկ-վախեցած, վախվորած
իրավ-ճիշտ, իսկապես
կռավան-կռկռան
չարալեզու-չար լեզու ունեցող, չարախոս
պահուստ- նեղ օրվա համար պահված բան
պոչը քաշել-թողնել հեռանալ

<<Մուկիկի մահը>>

անժաժ-անշարժ
ճղնակոտոր-ճյուղերը կոտորված
մարմանդ-մեղմ, հանդարտ, թույլ
մազաքձուձ-մազերը խառնած, գզգզված

<<Կանաչ ախպեր>>

ճանաչ-ծանոթ
հավք-թռչուն
զրնգան-բարձր, զիլ ձայն ունեցող
մայուն-գառների (ոչխարների) հանած ձայնը

<<Մարտ>>

մին-մեկ

<<Արագիլ>>

<<Ամառվա գիշերը գյուղում>>

հյուղ-փոքրիկ տնակ, խրճիթ
կալ-հացահատիկը կալսելու, մանրելու տեղ

<<Խելոքն ու հիմարը>>

բանեցնել-այնտեղ աշխատաեցնել
ջոկ-առանձիբն
ապրանք-այնտեղ ընտանի կենդանի (անասուն)
թոկ-պարան
ավերակ-այստեղ փլատակ, ավերված, ամայացած շինություն
խարխուլ-քանդվելուաստիճանի հասած
աչքածակ-ագահ
գանգատվել-բողոքել, դժգոհել 

<<Բարեկենդանը>>

փութ-ծանրության չափ =16կգ
մշաակ-ծառ

<<Անբան հուռին>>

լիդր-ծանրության չափ=5կգ
գզել-բուրդը, բամբակը գործիքով  մաքրել և պատրաստել մանելու համար
մանել-բուրդը, բամբրակը  (մանրաթելը) որորելով թել պատրաստել
ածել-այստեղ լցնել, թափել
մուռ-մամուռ
թարեք-պատին ամրացրվված տախտակ (դարակ) վրան զանազան իրեր դնելու համար
խալիչա-գորգ, հաստ գործվածք հատակը կամ պատերը ծածկելու համար

<<Տերն ու ծառան>>

ուևոր-հարուստ
ռոճիկ-աշղատավարձ
տարորինակ-անսովոր, զարմանալի
պարտամուրհակ-գրություն-փաստաթուղտ դրամական պարտքի մասին
մշակ-ծառա
անկարելի-անհնարին

 <<Խոսող ձուկը>>

շալակտար – բեռնակիր, շալակով բեռ տանող 
տարակուսած – տագնապած
մոլորել – շփոթվել, իր անելիքը չիմանալ

զղջալ – ափսոսալ մի բան արած կամ չարած բանի համար
օտարական – անծանոթ օտար մարդ
շվաք – ստվեր
պախրա – եղնիկ, եղջերու

<<Համբարձման առավոտը>>

ծաղկունք – ծաղիկներ
ալվան – վառ կարմիր

վիճակ հանել – նախապես պահած իրը հանելվ՝ դրա տիրոջ բախտը գուշակել

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s