Uncategorized

Երկիր, որտեղ ամեն ինչ ուրիշ էր

      Կա մի երկիր, ուր ամեն ինչ ուրիշ է: Մարդիկ քայլում են ձեռքերի վրա, մեքենաներ չկան, փոքրերը գնում են գործի, իսկ մեծերը՝ մանկապարտեզ: Ծառերի վրա աճում են պատրաստի ուտելիքներ, իսկ գետերը համեղ հյութեր են: Մարդիկ միշտ ուրախ են ու երջանիկ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s