Uncategorized

Կույրերի կարծիքը

Безымянный (2)

Օրը ցերեկով չորս կույր մարդ հանդիպեցին փղի: Մեկը կպավ փղին ու մտածեց, որ պատ է: Միուս շոշափեց  փղի ոտքը ու ասաց, որ պատ չէ այլ ծառի կոճղ է: Երրորդ ծիծաղեց, բռնեց փղի կնճիթը ու ասաց, որ օձ է, իսկ չորորդ պոչիչ քասելով ասաց, որ թոք է: Էդպես է չպարզեցին ինչ է ու ամեն մեկը գնաց իր ճանապարհով:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s