Uncategorized

ՊԱՊԻԵ – ՄԱՇԵ / ԴԻՄԱԿՆԵՐ

Իմ դիմակը ընկեր Տաթևի և մայրիկիս օգնությամբ պատրաստած:


2https://arenkarsecyan.files.wordpress.com/2016/06/2016-03-30-13-42-23.jpg?w=1462

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s